Trước
Tiếp theo
TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG

Xây dựng văn hóa học đường, ổn định lớp học, xây dựng kế hoạch học tập tháng 10 năm học 2014 - 2015… đó là những nội dung chính được ông Lê Thanh Bản - Trưởng phòng ĐT & QLSV Trường Trung cấp Nông Lâm

Thông báo tuyển sinh TCCN hệ VLVH chuyên ngành Quản lý Môi trường

Trường Trung cấp Nông Lâm Bình Dương thông báo mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG tại Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương

Thông báo chiêu sinh và khai giảng các lớp Tiếng anh - tin học trình độ A

Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương liên kết trung tâm Ngoại Ngữ Tin Học & Bồi Dưỡng nghiệp Vụ tỉnh Bình Dương thông báo chiêu sinh và khai giảng các lớp Ngoại ngữ - Tin học

Nhiệm vụ phòng đào tạo trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

Phòng đào tạo gồm 6 thành viên, về trình độ có 02 thạc sỹ, 01 cao học, 02 đại học và 01 trung cấp. Tất cả đều là CBCNV-GV cơ hữu của trường, nhiều thành viên của phòng có kinh nghiệm công tác.
  
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0650) 3512 386


PHÒNG TUYỂN SINH
(0650) 3511 447


DOANH NGHIỆP