Trước
Tiếp theo
Hội thi Học sinh giỏi Tin học không chuyên ngành GDCN tỉnh Bình Dương lần III năm học 2013 - 2014

Hội thi Học sinh giỏi Tin học không chuyên ngành GDCN tỉnh Bình Dương lần III năm học 2013 - 2014

Ngày 10/04, tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội thi Học sinh giỏi Tin học không chuyên ngành GDCN tỉnh Bình Dương năm học 2013 - 2014. Ông Đặng Thành Sang...

Thông báo tuyển sinh TCCN hệ VLVH chuyên ngành Quản lý Môi trường

Trường Trung cấp Nông Lâm Bình Dương thông báo mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG tại Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương

Nhiệm vụ phòng đào tạo trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

Phòng đào tạo gồm 6 thành viên, về trình độ có 02 thạc sỹ, 01 cao học, 02 đại học và 01 trung cấp. Tất cả đều là CBCNV-GV cơ hữu của trường, nhiều thành viên của phòng có kinh nghiệm công tác.
  

THÔNG TIN MỚI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0650) 3512 386


PHÒNG TUYỂN SINH
(0650) 3511 447


DOANH NGHIỆP