Trước
Tiếp theo
Đón tiếp tình nguyện viên Cơ quan hợp tác Quốc tế Koica - Hàn Quốc

Đón tiếp tình nguyện viên Cơ quan hợp tác Quốc tế Koica - Hàn Quốc

Ngày 19/8 trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương tổ chức đón tiếp ông Kwon Sung Ho - tình nguyện viên Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

Thông báo tuyển sinh TCCN hệ VLVH chuyên ngành Quản lý Môi trường

Trường Trung cấp Nông Lâm Bình Dương thông báo mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG tại Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương

Thông báo chiêu sinh và khai giảng các lớp Tiếng anh - tin học trình độ A

Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương liên kết trung tâm Ngoại Ngữ Tin Học & Bồi Dưỡng nghiệp Vụ tỉnh Bình Dương thông báo chiêu sinh và khai giảng các lớp Ngoại ngữ - Tin học

Nhiệm vụ phòng đào tạo trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

Phòng đào tạo gồm 6 thành viên, về trình độ có 02 thạc sỹ, 01 cao học, 02 đại học và 01 trung cấp. Tất cả đều là CBCNV-GV cơ hữu của trường, nhiều thành viên của phòng có kinh nghiệm công tác.
  
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0650) 3512 386


PHÒNG TUYỂN SINH
(0650) 3511 447


DOANH NGHIỆP