Trước
Tiếp theo

Lễ phát bằng tốt nghiệp lớp QLĐĐ Bạc Liêu khóa 2012-2015

Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương long trọng tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp lớp QLĐĐ Bạc Liêu khóa 2012-2015

Hội thảo Nâng cao Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học của Trường Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương năm học 2014-2015;

Nhiệm vụ phòng đào tạo trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

Phòng đào tạo gồm 6 thành viên, về trình độ có 02 thạc sỹ, 01 cao học, 02 đại học và 01 trung cấp. Tất cả đều là CBCNV-GV cơ hữu của trường, nhiều thành viên của phòng có kinh nghiệm công tác.
  

THÔNG TIN MỚI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0650) 3512 386


PHÒNG TUYỂN SINH
(0650) 3511 447


DOANH NGHIỆP