Trước
Tiếp theo
Tố chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014

Tố chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014

Ngày 19/8 trường Trung câp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương tổ chức thi tốt nghiệp đợt I niên khóa 2012 - 2014.

Thông báo tuyển sinh TCCN hệ VLVH chuyên ngành Quản lý Môi trường

Trường Trung cấp Nông Lâm Bình Dương thông báo mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG tại Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương

Đăng ký Đề tài Nghiên cứu khoa học & Sáng kiến kinh nghiệm

Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học của Trường Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương năm học 2014-2015;

Nhiệm vụ phòng đào tạo trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

Phòng đào tạo gồm 6 thành viên, về trình độ có 02 thạc sỹ, 01 cao học, 02 đại học và 01 trung cấp. Tất cả đều là CBCNV-GV cơ hữu của trường, nhiều thành viên của phòng có kinh nghiệm công tác.
  
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0650) 3512 386


PHÒNG TUYỂN SINH
(0650) 3511 447


DOANH NGHIỆP