Trước
Tiếp theo
Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Sáng 20 – 11, Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thông báo tuyển sinh TCCN hệ VLVH chuyên ngành Quản lý Môi trường

Trường Trung cấp Nông Lâm Bình Dương thông báo mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG tại Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương

Nhiệm vụ phòng đào tạo trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

Phòng đào tạo gồm 6 thành viên, về trình độ có 02 thạc sỹ, 01 cao học, 02 đại học và 01 trung cấp. Tất cả đều là CBCNV-GV cơ hữu của trường, nhiều thành viên của phòng có kinh nghiệm công tác.
  

THÔNG TIN MỚI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0650) 3512 386


PHÒNG TUYỂN SINH
(0650) 3511 447


DOANH NGHIỆP